Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

MXG 327

MXG 327
Prodhimi me ajër
Kapaciteti ditor: 152 kg
Dimensionet: 568 mm D 704 mm H 721 mm

MXG 328

MXG 328
Prodhimi me ajër
Kapaciteti ditor: 150 kg
Dimensionet: W 568 mm D 704 mm H 721 mm

MXG 938

MXG 938
Prodhimi me ajër dhe ujë
Kapaciteti ditor: 400 kg
Dimensionet: W 773 mm D 704 mm H 1236 mm

AC 46

AC 46
Prodhimi me ajër dhe ujë
Kapaciteti ditor: 24.5 kg
Dimensionet: W 386 mm D 600 mm H 645 mm

AC 56

AC 56
Prodhimi me ajër dhe ujë
Kapaciteti ditor: 31.5 kg
Dimensionet: W 386 mm D 600 mm H 695 mm

EC 126

EC 126
Prodhimi me ajër dhe ujë
Kapaciteti ditor: 70 kg
Dimensionet: W 680 mm D 600 mm H 1010 mm

NUGGET & CUBELET MFN Series - MFN 46

NUGGET & CUBELET MFN Series
MFN 46
Condensing system:
Air, Water
Max daily production:
270 kg (referred to the standard model)
Dimensions without legs:
W 538 mm D 663 mm H 645 mm
Dimensions with legs:
W 538 mm D 663 mm H 645 mm

NUGGET & CUBELET MFN Series - MFN 56

NUGGET & CUBELET MFN Series
MFN 56
Condensing system:
Air, Water
Max daily production:
485 kg (referred to the standard model)
Dimensions without legs:
W 538 mm D 663 mm H 785 mm
Dimensions with legs:
W 538 mm D 663 mm H 785 mm

NUGGET & CUBELET MFN Series - MFN 88 SPLIT

NUGGET & CUBELET MFN Series
MFN 88 SPLIT
Condensing system:
Split
Max daily production:
2000 kg (referred to the standard model)
Dimensions without legs:
W 965 mm D 540 mm H 1140 mm
Dimensions with legs:
W 965 mm D 540 mm H 1255 mm