Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

B 2006

B 2006
Prodhimi me ajër dhe ujë
Kapaciteti ditor: 20 kg
Dimensionet: 333m;597mm;457mm

B 2508

B 2508
Prodhimi me ajër dhe ujë
Kapaciteti ditor: 25 kg
Dimensionet: 390m;638mm;515mm

B 3008

B 3008
Prodhimi me ajër dhe ujë
Kapaciteti ditor: 31 kg
Dimensionet: 390m;638mm;515mm

B 3022

B 3022
Prodhimi me ajër dhe ujë
Kapaciteti ditor: 61 kg
Dimensionet: 467m;790mm;570mm