Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

Makinë për kafe - Sprso

I prodhon këto lloje të kafesë: Caffè crema; Americano; Cappuccino; Espresso; Latte macchiato; Hot milk; Hot water; Double espresso; Caffè latte; Ristretto; Double ; istretto; Double caffè crema; Cappuccino dark; Espresso macchiato

Makinë për kafe: Sego 11L/12L

I prodhon këto lloje të kafesë: Caffè crema; Americano; Café au lait; Cappuccino; Espreschoc; Espresso; Espressochoc; Hot chocolate; Hot chocolate deluxe; Latte macchiato; Hot milk; Moccachino; Hot water; Caffè latte; Ristretto; Cappuccino dark

FreshMore XL 330 Touch

Coffee; Strong black / Mokka; Café au lait; Cappuccino; Hot chocolate; Latte macchiato; Moccachino; Hot water

Rivero Turbo 203

Coffee
Coffee decaf
Hot water