Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH MANUAL CONTROL

CAPACITY 4
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 74 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 590x695x590 (mm)
WEIGHT 33 (kg)
POWER SUPPLY 2,8 (kW)
VOLTAGE AC 220/230 (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 100 ÷ 260 (°C)

ELECTRIC COMBI OVEN WITH BLACK MASK 7 TRAYS 1/1 GN

CAPACITY 7
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 68 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 730 X 849 X 850 (mm)
WEIGHT 96 (kg)
POWER SUPPLY 10,4 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

ELECTRIC COMBI OVEN WITH ELECTROMECHANIC PANEL 10 TRAYS 600 X 400 MM

CAPACITY 10
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 80 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 850 X 1041 X 1130 (mm)
WEIGHT 162,8 (kg)
POWER SUPPLY 15,4 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50 (60 on demand) (Hz)
TEMPERATURE 100 ÷ 270 (°C)

MKF 511 TS

ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN 5 TRAYS 1/1 GN
CAPACITY 5
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 68 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 730 X 849 X 700 (mm)
WEIGHT 78,4 (kg)
POWER SUPPLY 7,8 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

MKF 711 TS

ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN 7 TRAYS 1/1 GN
CAPACITY 7
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 68 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 730 X 849 X 850 (mm)
WEIGHT 96 (kg)
POWER SUPPLY 11,4 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

MKF 1111 TS

ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN 11 TRAYS 1/1 GN
CAPACITY 11
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 68 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 730 X 849 X 1130 (mm)
WEIGHT 113,8 (kg)
POWER SUPPLY 15,4 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

MKF 2011 TS

ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN 20 TRAYS 1/1 GN
CAPACITY 20
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 66 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 930 X 1035 X 1900 (mm)
WEIGHT 247,2 (kg)
POWER SUPPLY 31 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

MKF 464 TS

ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN 4 TRAYS 600 X 400 MM
CAPACITY 4
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 80 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 850 X 1035 X 700 mm (mm)
WEIGHT 92,4 kg (kg)
POWER SUPPLY 7,8 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

MKF 1064 TS

ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN 10 TRAYS 600 X 400 MM
CAPACITY 10
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 80 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 850 X 1035 X 1130 mm (mm)
WEIGHT 140,4 kg (kg)
POWER SUPPLY 17 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

MKF 1664 TS

ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN 16 TRAYS 600 X 400 MM
CAPACITY 16
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 80 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 930 X 1035 X 1900 mm (mm)
WEIGHT 247,2 kg (kg)
POWER SUPPLY 31 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

MKF 511 BM

ELECTRIC COMBI OVEN WITH BLACK MASK 5 TRAYS 1/1 GN
CAPACITY 5
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 68 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 730 X 849 X 700 (mm)
WEIGHT 78,4 (kg)
POWER SUPPLY 7,8 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

MKF 1111 BM

ELECTRIC COMBI OVEN WITH BLACK MASK 11 TRAYS 1/1 GN
CAPACITY 11
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 68 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 730 X 849 X 1130 (mm)
WEIGHT 113,8 (kg)
POWER SUPPLY 15,4 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

MKF 664 BM

ELECTRIC COMBI OVEN WITH BLACK MASK 6 TRAYS 600 X 400 MM
CAPACITY 6
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 80 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 850 X 1035 X 850 (mm)
WEIGHT 108,2 (kg)
POWER SUPPLY 10,4 (kW)
VOLTAGE AC 380/400 3N (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 270 (°C)

EKF 423 P

ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH MANUAL CONTROL
CAPACITY 4
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 74 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 590x695x590 (mm)
WEIGHT 33 (kg)
POWER SUPPLY 2,8 (kW)
VOLTAGE AC 220/230 (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 100 ÷ 260 (°C)

EKF 423

ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH MANUAL CONTROL
CAPACITY 4
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 74 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 590x695x590 (mm)
WEIGHT 34 (kg)
POWER SUPPLY 2,8 (kW)
VOLTAGE AC 220/230 (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 100 ÷ 260 (°C)

EKF 423 UD

ELECTRIC COMBI OVEN WITH WITH MANUAL CONTROL
CAPACITY 4
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 74 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 590x703x590 (mm)
WEIGHT 38 (kg)
POWER SUPPLY 2,9 (kW)
VOLTAGE AC 220/230 (V)
FREQUENCY 50 (60 on demand) (Hz)
TEMPERATURE 100 ÷ 260 (°C)

EKF 523 UD

ELECTRIC COMBI OVEN WITH MANUAL CONTROL
CAPACITY 5
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 80 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 610x729x660 (mm)
WEIGHT 43,6 (kg)
POWER SUPPLY 3,2 (kW)
VOLTAGE AC 220/230 (V)
FREQUENCY 50 (60) (Hz)
TEMPERATURE 50 ÷ 275 (°C)

EKF 411

ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH HUMIDIFICATION
CAPACITY 4
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 73 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 784x752x634 (mm)
WEIGHT 50,4 (kg)
POWER SUPPLY 3,4 (kW)
VOLTAGE AC 220/230 (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 100 ÷ 260 (°C)

EKF 364 UD

ELECTRIC COMBI OVEN WITH MANUAL CONTROL
CAPACITY 3
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 73 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 790x750x505 (mm)
WEIGHT 45 (kg)
POWER SUPPLY 3,7 (kW)
VOLTAGE AC 220/230 (V)
FREQUENCY 50 (60 on demand) (Hz)
TEMPERATURE 30 ÷ 260 (°C)

EKF 464

ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH HUMIDIFICATION
CAPACITY 4
DISTANCE BETWEEN RACK RAILS 73 (mm)
OVEN DIMENSIONS (WxDxH) 784x752x634 (mm)
WEIGHT 50,4 (kg)
POWER SUPPLY 3,4 (kW)
VOLTAGE AC 220/230 (V)
FREQUENCY 50/60 (Hz)
TEMPERATURE 100 ÷ 260 (°C)