Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

SQUARE STONE WITH 18/10 STAINLESS STEEL SUPPORT AND WOODEN BASE

SQUARE STONE WITH 18/10 STAINLESS STEEL SUPPORT AND WOODEN BASE

RECTANGULAR STONE WITH 18/10 STAINLESS STEEL SUPPORT AND WOODEN BASE

RECTANGULAR STONE WITH 18/10 STAINLESS STEEL SUPPORT AND WOODEN BASE

RECTANGULAR STONE WITH ROUNDED CORNERS WITH 18/10 STAINLESS STEEL SUPPORT AND WOODEN BASE

RECTANGULAR STONE WITH ROUNDED CORNERS WITH 18/10 STAINLESS STEEL SUPPORT AND WOODEN BASE

RECTANGULAR STONE WITH 18/10 STAINLESS STEEL SUPPORT AND WOODEN BASE

RECTANGULAR STONE WITH 18/10 STAINLESS STEEL SUPPORT AND WOODEN BASE

RADIANT CYLINDRICAL POT WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

RADIANT CYLINDRICAL POT
WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

HIGH RADIANT CYLINDRICAL CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

HIGH
RADIANT CYLINDRICAL CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

LOW RADIANT CYLINDRICAL CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

LOW RADIANT CYLINDRICAL CASSEROLE
WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

HIGH RADIANT CYLINDRICAL CASSEROLE WITH A TUBULAR STAINLESS STEEL HANDLE

HIGH RADIANT CYLINDRICAL CASSEROLE WITH A TUBULAR STAINLESS STEEL HANDLE

LOW RADIANT CYLINDRICAL CASSEROLE TUBULAR STAINLESS STEEL HANDLE

LOW RADIANT CYLINDRICAL CASSEROLE TUBULAR STAINLESS STEEL HANDLE

RADIANT PAN WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

RADIANT PAN WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

RADIANT PAN WITH A STAINLESS STEEL TUBULAR HANDLE

RADIANT PAN WITH A STAINLESS STEEL TUBULAR HANDLE

RADIANT PAN TO BATCH SAUCE PASTA AND RICE

RADIANT PAN TO BATCH SAUCE PASTA AND RICE

WOK RADIANT WITH FLAT BOTTOM

WOK RADIANT WITH FLAT BOTTOM

HIGH CASSEROLE WITH TWO BRASS HANDLES

HIGH CASSEROLE WITH TWO BRASS HANDLES

HIGH CASSEROLE WITH A TUBULAR BRASS HANDLE

HIGH CASSEROLE WITH A TUBULAR BRASS HANDLE

LOW CASSEROLE WITH TWO BRASS HANDLES

LOW CASSEROLE WITH TWO BRASS HANDLES

LOW CASSEROLE WITH A TUBULAR BRASS HANDLE

LOW CASSEROLE WITH A TUBULAR BRASS HANDLE

HIGH CASSEROLE WITH A CAST IRON HANDLE

HIGH CASSEROLE WITH A CAST IRON HANDLE

LOW ROUNDED CASSEROLE WITH TWO BRASS HANDLES AND LID

LOW ROUNDED CASSEROLE WITH TWO BRASS HANDLES AND LID

LOW CASSEROLE WITH A CAST IRON HANDLE

LOW CASSEROLE WITH A CAST IRON HANDLE

PAN WITH TWO BRASS HANDLES

PAN WITH TWO BRASS HANDLES

ROASTER WITH LID AND TWO ARTICULATED BRASS HANDLES

ROASTER WITH LID AND TWO ARTICULATED BRASS HANDLES

TRAY FOR OYSTERS PLATE

TRAY FOR OYSTERS PLATE

COPPER FONDUE SET

COPPER FONDUE SET

HIGH CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

HIGH CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

LOW CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

LOW CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

HIGH CASSEROLE WITH A STAINLESS STEEL HANDLE

HIGH CASSEROLE WITH A STAINLESS STEEL HANDLE

LOW CASSEROLE WITH A STAINLESS STEEL HANDLE

LOW CASSEROLE WITH A STAINLESS STEEL HANDLE

STAINLESS STEEL PAN WITH TWO HANDLES

STAINLESS STEEL PAN WITH TWO HANDLES

PAN WITH A STAINLESS STEEL TUBULAR HANDLE

PAN WITH A STAINLESS STEEL TUBULAR HANDLE

HIGH COUNTERSUNK PAN WITH A STAINLESS STEEL TUBULAR HANDLE

HIGH COUNTERSUNK PAN WITH A STAINLESS STEEL TUBULAR HANDLE

HIGH CASSEROLE WITH TWO HANDLES

HIGH CASSEROLE WITH TWO HANDLES

HIGH CASSEROLE ONE HANDLE

HIGH CASSEROLE ONE HANDLE

PAN WITH TWO HANDLES

PAN WITH TWO HANDLES

HIGH FLARED PAN "SALTARE" WITH TUBULAR HANDLE

HIGH FLARED PAN "SALTARE" WITH TUBULAR HANDLE

FLARED LOW "SALTARE" PAN WITH A TUBULAR HANDLE

FLARED LOW "SALTARE" PAN WITH A TUBULAR HANDLE

HIGH CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

HIGH CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

HIGH CASSEROLE WITH A TUBULAR HANDLE

HIGH CASSEROLE WITH A TUBULAR HANDLE

STAINLESS STEEL PAN WITH TWO HANDLES

STAINLESS STEEL PAN WITH TWO HANDLES

HIGH FLARED PAN "SALTARE" WITH A TUBULAR HANDLE

HIGH FLARED PAN "SALTARE" WITH A TUBULAR HANDLE

FLARED LOW "SALTARE" PAN WITH A TUBULAR HANDLE

FLARED LOW "SALTARE" PAN WITH A TUBULAR HANDLE

HIGH CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

HIGH CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

LOW CASSEROLE WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

LOW CASSEROLE
WITH TWO STAINLESS STEEL HANDLES

HIGH CASSEROLE WITH A STAINLESS STEEL HANDLE

HIGH CASSEROLE
WITH A STAINLESS STEEL HANDLE

A LOW SAUCE WITH STAINLESS STEEL HANDLE

A LOW SAUCE WITH STAINLESS STEEL HANDLE