Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

TABLE KNIFE MM1 5 CM11 NYLON

TABLE KNIFE MM1 5 CM11 NYLON

PARING KNIFE - MM1-5-CM7-NYLON

PARING KNIFE - MM1-5-CM7-NYLON

STEAK-KNIFE-MM1-5-CM12-NYLON

STEAK-KNIFE-MM1-5-CM12-NYLON

SERRATE-POINT-KNIFE-MM1-5-CM10-NYLON

SERRATE-POINT-KNIFE-MM1-5-CM10-NYLON

CITRUS-KNIFE-MM1-5-CM12-NYLON

CITRUS-KNIFE-MM1-5-CM12-NYLON

VEGETABLE-KNIFE-MM1-5-CM11-NYLON

VEGETABLE-KNIFE-MM1-5-CM11-NYLON

PIZZA-KNIFE-MM1-5-CM10-NYLON

PIZZA-KNIFE-MM1-5-CM10-NYLON

COOKING-KNIFE-MM2-CM14-NYLON

COOKING-KNIFE-MM2-CM14-NYLON

COOKING-KNIFE-MM2-CM16-NYLON

COOKING-KNIFE-MM2-CM16-NYLON

COOKING-KNIFE-MM2-CM18-NYLON

COOKING-KNIFE-MM2-CM18-NYLON

COOKING-KNIFE-MM2-CM20-NYLON

COOKING-KNIFE-MM2-CM20-NYLON

FILLET-FLEXIBLE-KNIFE-MM2-CM21-NYLON

FILLET-FLEXIBLE-KNIFE-MM2-CM21-NYLON

BREAD-KNIFE-MM2-CM23-NYLON

BREAD-KNIFE-MM2-CM23-NYLON

BREAD-KNIFE-MM2-CM30-NYLON

BREAD-KNIFE-MM2-CM30-NYLON

BREAD-KNIFE-MM2-CM36-NYLON

BREAD-KNIFE-MM2-CM36-NYLON

ROAST-KNIFE-MM2-CM23-NYLON

ROAST-KNIFE-MM2-CM23-NYLON