Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

ACQUA BIANCA FRAPPÉ

ACQUA BIANCA FRAPPÉ

ACQUA BIANCA SOUR

ACQUA BIANCA SOUR

SAL’S STINGER

SAL’S STINGER

SALVAMENTO

SALVAMENTO

SPRITZER FRESCO

SPRITZER FRESCO

STARMAN

STARMAN

WHITE GRASSHOPPER

WHITE GRASSHOPPER

WHITE SPIDER

WHITE SPIDER

Spritzer Fresco

40 ml Acqua Bianca
15 ml pink grapefruit juice
Prosecco

Acqua / Dutch cacao

25ml Acqua Bianca
25ml @dutchcacao