Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

MEAT MINCER 32TN

Kapaciteti i grirjes: 300 - 500 kg/h

REFRIGERATED MEAT MINCER 32REF

Kapaciteti i grirjes: 300 - 500 kg/h

MEAT MINCER 22RS

Kapaciteti i grirjes: 150-250 kg/h

MEAT MINCER 22SN

Kapaciteti i grirjes: 150-250 kg/h

MEAT MINCER 12TS

Kapaciteti i grirjes: 100-160 kg/h

MEAT MINCER TR8D

Kapaciteti i grirjes: 20-50 kg/h

COMBINED MEAT MINCER GRATER 12T

Kapaciteti i grirjes: 100-160 kg/h

COMBINED MEAT MINCER GRATER 22T

Kapaciteti i grirjes: 150-250 kg/h

MEAT MIXERS 30C1P

Kapaciteti i tankut: 25-30kg

MANUAL FILLERS LT14OR (Mbushës)

Kapaciteti i tankut: 14 l

SPIRAL MIXER 7SN

Kapaciteti: 21kg/h

SPIRAL MIXER 50SN

Kapaciteti: 150 kg/h

MX25 DIVE MIXER

Speed, weight and length of the mixer
13000 rpm - 0,6 Kg - 300 mm

FX40 DIVE MIXER

Speed, weight and length of the mixer
2500 ÷ 11000 rpm -1.4 Kg - 400 mm

MX40 DIVE MIXER

Speed, weight and length of the mixer
2500 ÷ 11000 rpm -1.4 Kg - 400 mm

CUTTER BC3N

Kapaciteti i tankut: 3 l