Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

Skare elektrike Teknoinox

Total Power 12
EL power 12
Frequency 50/60
Voltage 380-415 3N ~
Temperature Range 50 ÷ 320
Cottur surface a 74.9x69.8
Plate Type Smooth
Heating areas 2
Height_Feet 15
Adjustment_Feet 15/25
Grade_IPX 4
Width 80 cm
Depth 90 cm
Height 28 cm
Packaging Width 86.0 cm
Packaging Depth 100.0 cm
Packaging Height 60.0 cm
Net weight 102.5000 kg
Gross weight 120.0000 kg
Volume 0.5100 m³

ELECTRIC FRY TOP 1/3 STRIPED PLATE TOP

Total Power 12
EL power 12
Frequency 50/60
Voltage 380-415 3N ~
Temperature Range 50 ÷ 320
Cottur surface a 74.9x69.8
Plate Type 1 / 3Rigata 2 /
3Smooth
Heating areas 2
Height_Feet 15
Adjustment_Feet 15/25
Grade_IPX 4
Width 80 cm
Depth 90 cm
Height 28 cm
Packaging Width 86.0 cm
Packaging Depth 100.0 cm
Packaging Height 60.0 cm
Net weight 103.0000 kg
Gross weight 113.0000 kg
Volume 0.5100 m³

ELECTRIC FRY TOP SMOOTH PLATE TOP

Total Power 6
EL power 6
Frequency 50/60
Voltage 380-415 3N ~
Temperature Range 50 ÷ 320
Cottur surface a 34.9x69.8
Plate Type Smooth
Heating areas 1
Height_Feet 15
Adjustment_Feet 15/25
Grade_IPX 4
Width 40 cm
Depth 90 cm
Height 28 cm
Packaging Width 100.0 cm
Packaging Depth 46.0 cm
Packaging Height 58.0 cm
Net weight 53.9 kg
Gross weight 62.9 kg
Volume 0.2600 m³

ELECTRIC PASTA COOKERS

Total Power 12
EL power 12
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Tank capacity 24lt + 24lt
Water load Shelf dispenser
Tank size 30.5x34.1x30.3
Tub type AISI 316
Height_Feet 155
Grade_IPX 4
Width 80 cm
Depth 70 cm
Height 90 cm
Packaging Width 85.0 cm
Packaging Depth 82.0 cm
Packaging Height 114.0 cm
Net weight 66.5000 kg
Gross weight 84.0000 k

ELECTRIC HOB WITH 6 HERMETIC ROUND TOP PLATES

Total Power 12
EL power 12
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Power Floor 12
Cooking Zone Power 6x2
Electric plate size Ø 18
Number of cooking zones 6
Height_Feet 15
Adjustment_Feet 15/25
Grade_IPX 4
Width 105 cm
Depth 65 cm
Height 28 cm
Packaging Width 111.0 cm
Packaging Depth 71.0 cm
Packaging Height 53.0 cm
Net weight 33.9000 kg
Gross weight 44.4000 kg
Volume 0.4200 m³

ELECTRIC BRATT PANS

Total Power 15
EL power 15
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Tank capacity 120lt
Temperature Range 45 ÷ 300
Tub type AISI 304
Grade_IPX 4
Width 120
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 130 cm
Packaging Depth 105 cm
Packaging Height 122 cm
Net weight 213 kg
Gross weight 251 kg
Volume 1.67 m³

COOKWARE

Total Power 18
EL power 18
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Tank capacity 150lt
Tank size Ø60xh54
Heating Indirect
Tub type AISI 316
Grade_IPX 4 Width 80 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 109.0 cm
Packaging Depth 87.0 cm
Packaging Height 115.0 cm
Net weight 156.0000 kg
Gross weight 178.0000 kg
Volume 01,0900 m³

INDUCTION HOBS

Total Power 20
EL power 20
Frequency 50/60
Voltage 400 3 ~
Cooking Zone Power 4x5
Number of cooking zones 4
Height_Feet 15
Adjustment_Feet 15/25
Grade_IPX 4
Width 80 cm
Depth 90 cm
Height 28 cm
Packaging Width 86.0 cm
Packaging Depth 100.0 cm
Packaging Height 60.0 cm
Net weight 70.0000 kg
Gross weight 85.0000 kg
Volume 0.5100 m³

ELECTRIC RANGES AND HOBS WITH HERMETIC PLATES OR WITH TILTING COPLANAR PLATES

Total Power 17.3
EL power 17.3
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Oven power 5.3
Power Floor 12
Cooking Zone Power 4X3
Trays capacity 4xGN2 / 1
Room Size (LxWxH) 57.5x65x30
Range Temperature Fo rno 60 ÷ 270 ° C
Oven type Static
Height_Feet 133 mm
Adjustment_Feet 133/195 mm
Grade_IPX 4
Width 80 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 86.0 cm
Oven size GN2 / 1
Electric plate size 30x30
Guides 4
Number of cooking zones 4
Pans Pass 6
Packaging Depth 100.0 cm
Packaging Height 116.0 cm
Net weight 132 kg
Gross weight 152 kg
Volume 0.99 m³

6 SQUARE TILTING PLATES ELECTRIC RANGE WITH GN2 / 1 STATIC ELECTRIC OVEN WITH 1 GRILL (30X30CM - 11.8X11.8IN PLATE)

Total Power 23.3
EL power 23.3
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Oven power 5.3
Power Floor 18
Cooking Zone Power 6X3
Trays capacity 4xGN2 / 1
Room Size (LxWxH) 57.5x65x30
Range Temperature Fo rno 60 ÷ 270 ° C
Oven type Static
Height_Feet 133 mm
Adjustment_Feet 133/195 mm
Grade_IPX 4
Width 120 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Oven size GN2 / 1
Electric plate size 30x30
Compartment Size (LxW xH) 33x76.1x39.5
Guides 4
Number of cooking zones 6
Pans Pass 6
Packaging Depth 100.0 cm
Packaging Height 116.0 cm
Net weight 215.8 kg
Gross weight 240.8 kg
Volume 1.46 m³

4 QUADREERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON OPEN CABINET FREESTANDING (30X30CM - 11.8X11.8IN PLATE)

Total Power 16
EL power 16
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Power Floor 16
Cooking Zone Power 4x4
Electric plate size 30x30
Compartment Size (LxW xH) 77x76.1x39.5
Number of cooking zones 4
Grade_IPX 4
Width 80 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 86.0 cm
Packaging Depth 100.0 cm
Packaging Height 116.0 cm
Net weight 83.0000 kg
Gross weight 104 kg

4 QUADREERMETIC TOP ELECTRIC HOT PLATES (30X30CM - 11.8X11.8IN PLATE)

Total Power 16
EL power 16
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Power Floor 16
Cooking Zone Power 4x4
Electric plate size 30x30
Number of cooking zones 4
Height_Feet 15
Adjustment_Feet 15/25
Grade_IPX 4
Width 80 cm
Depth 90 cm
Height 28 cm
Packaging Width 86.0 cm
Packaging Depth 100.0 cm
Packaging Height 60.0 cm
Net weight 72 kg
Gross weight 82.6 kg
Volume 0.5100 m

ELECTRIC BOILING TOP 6 SQUARE SWIVELING PLATES FREESTANDING ON OPEN CABINET (30X30CM - 11.8X11.8IN HOT PLATE)

Total Power 18
EL power 18
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Power Floor 18
Cooking Zone Power 6X3
Electric plate size 30x30
Compartment Size (LxW xH) 113x76.1x39.5
Number of cooking zones 6
Adjustment_Feet 133/195 mm
Grade_IPX 4
Width 120 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Depth 100.0 cm
Packaging Height 116.0 cm
Net weight 154 kg
Gross weight 174 kg

ELECTRIC COOKTOP 2 QUADREERMETIC HOT PLATES ON OPEN CABINET FREESTANDING (30X30CM - 11.8X11.8IN PLATE)

Total Power 8
EL power 8
Frequency 50/60
Voltage 400 2N ~
Power Floor 8
Cooking Zone Power 2x4
Electric plate size 30x30
Compartment Size (LxW xH) 33x76.1x39.5
Number of cooking zones 2
Grade_IPX 4
Width 40 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 100.0 cm
Packaging Depth 46.0 cm
Packaging Height 115.0 cm
Net weight 51.6000 kg
Gross weight 62 kg

4 SQUARE SEALED HOT PLATES ELECTRIC RANGE WITH GN2 / 1 STATIC ELECTRIC OVEN WITH 1 GRILL (30X30CM - 11.8X11.8IN PLATE)

Total Power 21.3
EL power 21.3
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Oven power 5.3
Power Floor 16
Cooking Zone Power 4x4
Trays capacity 4xGN2 / 1
Room Size (LxWxH) 57.5x65x30
Range Temperature Fo rno 60 ÷ 270 ° C
Oven type Static
Height_Feet 133 mm
Adjustment_Feet 133/195 mm
Grade_IPX 4
Width 80 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 86.0 cm

ELECTRIC RANGE 6 SQUARE SEALED PLATES WITH ELECTRIC CONVECTION OVEN GN1 / 1WITH 1 GRID (PLATE 30X30CM - 11.8X11.8IN)

Total Power 29
EL power 29
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Oven power 5
Power Floor 24
Cooking Zone Power 6x4
Trays capacity 5xGN1 / 1
Room Size (LxWxH) 57x51,5x30
Range Temperature Fo rno 60 ÷ 270 ° C
Oven type Ventilated
Height_Feet 133 mm
Adjustment_Feet 133/195 mm
Grade_IPX 4
Width 120 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 126 cm

SOLID TOP ELECTRIC RANGES AND HOBS

Total Power 14
EL power 14
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Power Floor 14
Cooking Zone Power 4x3.5
Plate Size 77x68.4
Compartment Size (LxW xH) 77x76.1x39.5
Number of cooking zones 4
Temperature Range Pi astra MAX 450
Plate Type Fe16Mo3
Height_Feet 133 mm
Adjustment_Feet 133/195 mm
Grade_IPX 4
Width 80 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 86.0 cm
Packaging Depth 100.0 cm
Packaging Height 116.0 cm
Net weight 119.0000 kg
Gross weight 143.0000 k

FREESTANDING ELECTRIC COOKING TOP ON OPEN CABINET

Total Power 7
EL power 7
Frequency 50/60
Voltage 400 3N ~
Power Floor 7
Cooking Zone Power 2x3.5
Plate Size 37.4x72
Number of cooking zones 2
Temperature Range Pi astra MAX 450
Plate Type Fe16Mo3
Heating areas 2
Adjustment_Feet 133/195 mm
Grade_IPX 4
Width 40 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 100.0 cm
Packaging Depth 46.0 cm
Packaging Height 115.0 cm
Net weight 75.0000 kg
Gross weight 86.4000 kg
Volume 0.5300 m³

POTATO WARMER

Total Power 1.65
EL power 1.65
Frequency 50/60
Voltage 230 1 ~
Tank capacity GN1 / 1
Compartment Size (LxW xH) 33x76.1x39.5
Tank size 32.5x53x15
Tub type AISI 304
Height_Feet 133
Grade_IPX 4
Width 40 cm
Depth 90 cm
Height 90 cm
Packaging Width 100.0 cm
Packaging Depth 46.0 cm
Packaging Height 115.0 cm
Net weight 25.0000 kg
Gross weight 36.4000 kg
Volume 0.5300 m³

SALAMANDER ULTRA-FAST CONTACT WITH MOVABLE TOP AND QSET FLAT DETECTION BAR

Total Power 2
EL power 2
Frequency 50/60
Voltage 220-240 1 ~
Implementation 0.3
Heating oors 1
Cottur surface a 40x35
Timer 0-99
Heating areas 1
Height_Feet 31
Grade_IPX 3
Width 40 cm
Depth 54.8 cm
Height 50 cm
Packaging Width 51 cm
Packaging Depth 61 cm
Packaging Height 71 cm
Net weight 39 kg
Gross weight 45.8 kg
Volume 0.22 m³